Sikat na tambalan hindi nakabangon nang magkahiwalay!

Gabi ng pag-alala ang pinagsaluhan ng isang malaking grupo ng mga nagtatrabaho sa mundo ng telebisyon nu’ng isang gabi.