Panday ni Coco may pagka-Korean ang dating!

SEEN: Nakaburol ang mga labi ni Hashtags member Franco Hernandez sa Arlington Memorial Ch