Female personality na makapal ang gilagid, wagas ang pagiging manggagamit!

Parang isang brand new na cellphone ang isang female personality. User-friendly kasi siya. Ikinukumpara naman siya sa langgam ng iba.