Dra. Vicki at Hayden nakabalik na mula sa pulot-gata!

Nakabalik na sina Dra. Vicki Belo at Hayden Kho, Jr. mula sa kanilang honeymoon sa Italy.