Coco, Kathryn, at Angel tuloy ang pananalasa!

MANILA, Philippines — Ang ABS-CBN pa rin ang pinakatinutukang network ng mas maraming Pilipino sa buong bansa noong Nobyembre sa pagtala nit