aktor iniwan ang asawa’t mga anak para sa mas matandang babae!

Akala namin ay P.A. o road manager ng aktor ang kasama nito sa pinuntahang okasyon na maraming mga taga-movie industry.